П`ятниця, 23.08.2019, 18:54
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS

                  

                           Супоївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ (ясла-садок)" Яготинської районної 
    ради Київської області
Меню сайту
Наш колектив
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 42
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Основні відомості

Основні відомості

Основні напрямки роботи школи:

1. Створити належні безпечні умови для здійснення навчально-виховного процесу.

2. З метою пропаганди здорового способу життя та формування культури здоров’я продовжити реалізацію моделі сприяння здоров’ю

3. Створити в усіх класних кімнатах куточки з профілактики дитячого травматизму.

4. Активізувати роботу класних керівників щодо соціального захисту дітей. Оновити базу даних про дітей пільгових категорій.

5. Підвищити рівень особистої відповідальності кожного вчителя за результати навчально-виховного процесу в класі, школі. Ввести систему творчих звітів учителів на педагогічних радах, засіданнях ШМО, нарадах при директорові.

6. Продовжити системну роботу щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

7. Створити консультаційні пункти для учнів і батьків з питань профорієнтації.

Статут

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
(ЯСЛА —  САДОК)»

Яготинської районної ради Київської області

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Статут навчального- виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – (ясла – садок)" є новою редакцією статуту навчально-виховного об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок".

1.7.   Основними завданнями НВК є:
- створення умов  для  різнобічного розвитку дитини дошкільного віку,  учня,  формування гармонійної  особистості,  збереження  та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
- створення умов  для здобуття дітьми дошкільного віку,  учнями безперервної дошкільної та загальної  середньої  освіти  в  обсязі державних  стандартів  дошкільної  та  загальної середньої освіти,  розвитку їх творчих здібностей і нахилів;
-  виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
-  реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;
- надання учасникам навчально-виховного процесу, місцевому населенню та іншим громадянам, а також підприємствам додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності.

1.8.   Діяльність НВК провадиться відповідно до Конституції України, Законів України   "Про освіту",   "Про  загальну  середню  освіту",  "Про  дошкільну   освіту", Положення про навчально-виховний  комплекс "дошкільний навчальний заклад  - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний   заклад  - дошкільний навчальний заклад" інших нормативно-правових актів, цього статуту.

1.9.  НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.10.  НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних  зобов'язань  з  іншими   суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У НВК мовою навчання є українська мова.

1.12. НВК має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Яготиньської районної державної адміністрації;
- визначати варіативну складову змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми матеріального і морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах затвердженого кошторису;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
- отримувати кошти  і  матеріальні  цінності  від  органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у   своєму   розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, встановленому законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і  культурних  підрозділів в межах коштів виділених на ці цілі;
- встановлювати форму для учнів;
- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами, входити до навчально-виховних об’єднань;
- надавати платні послуги.

1.13.  У НВК створюються і функціонують:
- методична рада школи;
- методичні об'єднання: вчителів природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу, початкових класів, класних керівників;
- психологічна служба.

1.14.  Медичне обслуговування вихованців, учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
класних керівників і т.д.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.  НВК складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ  забезпечує  належний  рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно  до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні – 80.10.1.

Шкільний підрозділ складається з початкової школи,  основної школи та старшої школи і здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. За потребою може організовуватись та здійснюватись індивідуальна  форма навчання за дозволом відділу освіти Яготинської районної державної адміністрації.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно  з  вимогами  Державного стандарту загальної середньої освіти – 80.21.2.   
2.2.  НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи, та періоду оздоровлення. 

       В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчально-виховного комплексу та погоджується радою навчально-виховного комплексу.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, і є корекцією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план погоджується радою навчально-виховного комплексу і затверджується  відділом освіти Яготинської районної державної адміністрації.
У вигляді додатків до нього подається:
- розклад уроків (щоденний, тижневий);
- щоденний та річний режими роботи;
- план роботи дошкільної групи;
- план роботи дошкільної групи на оздоровчий період.

2.4.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти та науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5.  Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 01 вересня і закінчується 27 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей.

2.6.  Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні субота, неділя, святкові дні тощо  погодженими з відділом освіти Яготинської РДА, та  Яготинською районною державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.7.  Група дошкільного підрозділу комплектуються за різновіковим принципом, до якої приймаються діти віком від 2 років до 6 років. Кількість дітей у групі визначається нормативними документами про дошкільну освіту. В залежності від демографічної ситуації населеного пункту,  кількість дітей у групі може змінюватися.

2.8.  З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільна група організовує навчально-виховний процес за гуманітарним напрямком.

2.9.  Прийом дітей до дошкільного підрозділу проводиться протягом навчального року на  безконкурсній   основі.

2.10. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу проводиться згідно з наказом директора, що видається на  підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та за наявності свідоцтва про народження (копії),  медичної довідки встановленого зразка та довідки про епідеміологічне оточення.

2.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей з  дошкільного підрозділу  в  будь-який зручний для них час, заздалегідь попередивши про це вихователів.
За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, у дошкільному підрозділі дитина може перебувати короткотривало (неповний день).

2.12. Відрахування дітей з дошкільного підрозділу може  здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють;
на підставі медичного висновку про стан здоров'я  дитини,  що  виключає  можливість  її  перебування  в  дошкільному  закладі цього типу;
якщо дитина не відвідує заклад  без  поважних  причин  більше місяця;
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх заміняють за харчування дитини протягом двох місяців.
Батькам  або  особам,  які  їх  замінюють, письмово повідомляють  про відрахування дитини з закладу  за  7  днів.

2.13. За дитиною зберігається  місце  в  дошкільному  підрозділі у  разі  її  хвороби,  карантину, санаторного лікування, хвороби  або  відпустки матері, на  час  чергової  відпустки  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють, а також в оздоровчий період (75 днів).

2.14. Плата батьків за харчування дітей в дошкільній групі встановлюється відповідно до чинного законодавства.   

2.15. Зарахування учнів до НВК проводиться згідно з наказом директора, що видається на  підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та за наявності свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім  учнів першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки  зразка.

2.16.  У НВК для учнів першого-другого ступенів навчання, за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної   бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу та фінансового забезпечення можуть створюватись групи продовженого дня.

          Зарахування до   груп   продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого дня затверджується наказом директора навчально-виховного комплексу.

2.17. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюється навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються  1 вересня Днем знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
 Навчальний рік починається 1 вересня поточного року і закінчується  у 1-4 класах 31 травня, у 5-8 класах 18 червня, у 9-11 класах 21 червня, але не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 28 грудня, другий з 12 січня до 31 травня.

2.18. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.19. За погодженням з відділом освіти Яготинської РДА з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчально-виховного комплексу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул  протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.20. Тривалість уроків  у НВК становить: у першому класі –  35  хвилин,  у других - четвертих класах – 40  хвилин, у п’ятих - одинадцятих уроки проводяться парами. Структура пари включає в себе три уроки по 30 хвилин з перервами між ними  по 5 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Яготинської РДА та Яготинською районною державної санітарно-епідеміологічною службою.

2.21.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі уроків.

2.22.  Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у НВК можуть проводитись при наявності відповідного фінансування індивідуальні, групові, інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.

2.23.  Домашні завдання задаються з   урахуванням   індивідуальних особливостей учнів, педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем.

2.24.  У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання. Ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.25.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.26.  Система оцінювання навчальних досягнень учнів  є стимулюючою. Використання оцінки як засобу покарання не допускається. Учень має право на корегування семестрової оцінки у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти та науки України.

2.27.  Питання переведення, випуску із навчального закладу, нагородження учнів похвальними грамотами, листами, золотими та срібними медалями за результати в навчанні вирішуються у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти та науки України.

2.28.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.  Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.29.  Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:   

  • по закінченню початкової школи – табель успішності;
  • по закінченню основної школи –  свідоцтво про базову середню освіту;
  • по закінченню навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.30.  За успіхи у навчанні та участь в громадському житті НВК для вихованців та учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
•    нагородження похвальним листом;
•    нагородження похвальною грамотою;
•    нагородження срібною чи золотою медаллю;
•    надання рекомендацій для вступу в навчальні заклади;
•    нагородження грамотою дирекції закладу;
•    занесення до списку «Ними гордиться школа».

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу  в навчально-виховному комплексі є:
- діти дошкільного віку;
- учні;
- педагогічні працівники;
- адміністративні керівники;
- психолог;
- помічник вихователя;
- бібліотекар;
- батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України “Про загальну середню освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс, цим статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчально-виховного комплексу.

3.3.  Діти дошкільного віку мають право на:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
-  здоровий спосіб життя.

3.4.  Учні мають право на:
- вибір  профілів, індивідуальних  програм, форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів,  позакласних  занять;
- переатестацію з навчальних предметів;
- користування навчально-виробничою,   науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
- інформацію з усіх галузей знань;
- участь у науково-дослідницькій та   інших   видах   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь в обговоренні питань щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність та інші права;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці, харчування в їдальні навчального закладу.

3.5.  Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.6.  Учні  зобов'язані:
- виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- брати посильну участь у різних видах  трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, не курити в приміщеннях і на території навчального закладу.

3.7.  Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

3.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчально-виховного комплексу й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.9.  Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
- участь у  роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування навчально-виховного комплексу та заходах, пов’язаних з обговоренням   та   вирішенням   питань організації навчально-виховного процесу;
- внесення пропозицій керівництву навчально-виховного комплексу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної,    експериментальної,  пошукової роботи;
- позачергову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
- соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, закладів освіти, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- одержання службового житла;
- об’єднання у профспілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- невиконання наказів і розпоряджень керівника навчального закладу, органів управління освітою, що суперечать чинному законодавству, та їх оскарження до вищих органів управління освітою та суду.
Відволікання педагогічних    працівників   від   виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.10.  Педагогічні працівники зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, забезпечувати умови для їх особистісної самореалізації під час інтелектуальних конкурсів, предметних олімпіад, конкурсів учнівських наукових робіт тощо;
- сприяти зростанню іміджу навчально-виховного комплексу;
- сприяти збереженню здоров’я дітей, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, таким шкідливим звичкам, як куріння,  та ін.;
- виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів та вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України, державного і соціального устрою України, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
- готувати учнів та вихованців до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та вихованців;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну  культуру;
- вчасно і регулярно оформляти необхідну навчальну документацію: особові справи і табелі учнів, класні журнали, плани навчально-виховної роботи у відповідності з переліком, встановленим Міністерством освіти і науки України, тощо;
- виконувати обов’язки класовода, класного керівника згідно вимогам відповідного положення, що діє в навчально-виховному комплексі;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою, які не суперечать чинному законодавству.

3.11.  Директор призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов´язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та даним статутом.

3.12.  Директор і педагогічні працівники НВК підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.13.  Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадові обов'язки, умови договору (контракту), звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.14.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчального закладу;
- звертатись до органів державного    управління , керівника навчально-виховного комплексу і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу ;
- захищати в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

3.15.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
-  стежити за станом здорв’я дитини;
- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.
У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, навчально-виховний комплекс може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.16.  Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадянського самоврядування в навчально-виховного комплексу;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу ;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь у організації навчально-виховного процесу.

3.17.  Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватись  вимог статуту;
- з

Директор НВК
Вхід на сайт
Привітання
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Соціальні закладки
Юні патріоти

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz