П`ятниця, 23.08.2019, 18:39
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS

                  

                           Супоївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ (ясла-садок)" Яготинської районної 
    ради Київської області
Меню сайту
Наш колектив
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 42
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Охорона праці

АКТ – ДОЗВІЛ
на проведення занять з фізичної культури та спорту
в спортивному залі
школи _____________________________


Ми, ті, що підписалися нижче, представники:
директор школи __________________
заступник з В.Р. школи __________________
служба охорони праці (школи) __________________
профспілка __________________
вчитель фізкультури __________________

Склали цей акт у тому, що:

1. В спортивній залі організовані місця для занять на уроках фізичної культури, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, виробничої санітарії, а також віковим особливостям учнів.
2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки і санітарії під час проведення учбової роботи з фізичної культури з учнями ознайомлені.
3. Спортивний зал до роботи в новому навчальному році готовий.

Голова комісії
Члени комісії

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах

   

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

(Із Закону України «Про охорону праці»)

 

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах

І. Законодавство у України про охорону праці

Конституція України: 

Стаття 27. «Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Закон України «Про освіту»: 

Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування.

Закон України «Про загальну середню освіту»: 

Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).  

Закон України «Про охорону праці» 

Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці   до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.


Закон України "Про Цивільну оборону України"

Частина перша преамбули

"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж,стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого   самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".

Кодекс законів про працю України

Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93).

Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:

 • Закон України «Про пожежну безпеку»
 • Закон України «Про дорожній рух»
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.42. Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. №348/70).
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН України від 01.08.2001р. №563).
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №773 від 05.07.2004р.)

  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗОШ І-ІІІ ступенів

  Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р.

  № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

  Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

  Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

  Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у заступника директора з НВР, який відповідає за охорону праці в школі, та на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики (№1, №2), біології, хімії, шкільних майстернях, спортивному залі).

  Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

  Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту року.

  Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Для окремих категорій працівників розроблені наказом по закладу введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.


  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Школа має тільки 3 первинних засоба пожежогасіння, тому навчальні кабінети, майстерні, спортивний зал, шкільна їдальня не в достатній кількості та не в повному обсязі забезпечені цими засобами пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

  Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації школи.

  Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією школи та профспілковою організацією школи.

  Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі школи, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2009 році не виявлено.

  В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

  На виконання наказу МОН від 22.01.08р. №20 адміністрацією школи розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

  Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

  У вересні та травні місяці кожного року у школі проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

  Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації школи. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. 
  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

  Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі на уроках фізичної культури та під час перерв.

  В побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

  Ключовими невирішеними завданнями щодо зниження дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги. Зниження соціальних установв сім'їбезпосередньо впливає на поведінку дітей на вулиці.До того ж і класні керівники не завжди приділяють належну увагу безпеці дітей на дорогах, а часто і поводження дорослих на вулиці не є зразковим. Дорослі практично не роблять зауважень сторонній дитині, яка веде себе небезпечно на вулиці, грає на будівельних майданчиках чи в інших заборонених місцях, використовує в іграх вогонь.

  Основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається: порушення або незнання Правил поведінки на воді. Правил дорожнього руху, протипожежноїта електробезпеки, низька нервово-психологічна стійкість дітей, поширення негативних тенденцій і антисоціальнихпроявів серед дорослих і підлітків, тиск неякісної, відверто шкідливої продукції засобів масової інформації, загальне падіння культури населення, соціальне розшарування і зниження моральності, втрата ідеалів, посилення тенденцій безнадії і зневіри умолоді, що навчається, безвідповідальне та неуважне ставлення батьків і дорослих до особистої безпеки та безпеки дітей.

  Зазначене вимагаєсуттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами навчального закладу, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.

   

Директор НВК
Вхід на сайт
Привітання
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Соціальні закладки
Юні патріоти

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz